ΕΠΙΛΟΓΕΣ magazine

This magazine that meets great success is released every last Sunday of every month by newspaper "Macedonia". the last Sunday of each month. Now there is also a daily updated online version of it at epiloges.gr

Client: 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ Α.Ε
Website ΕΠΙΛΟΓΕΣ - Home
  • Website ΕΠΙΛΟΓΕΣ - Home
  • Website ΕΠΙΛΟΓΕΣ - Categories
  • Website ΕΠΙΛΟΓΕΣ - Articles
  • Website ΕΠΙΛΟΓΕΣ - Opinions (Editorial)