Ανάπτυξη Εφαρμογών - Custom Development

Καμιά φορά οι ανάγκες μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού είναι τόσο εξειδικευμένες που οι δυνατότητες μιας τυπικής ιστοσελίδας δεν μπορούν να καλύψουν. Σε τέτοιες περιπτώσεις η ιδανική λύση βρίσκεται στη δημιουργία μιας εφαρμογής ειδικά για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Μιας εφαρμογής που να είναι προσαρμοσμένη στο είδος της επιχείρησής σας και να καλύπτει αποκλειστικά τις ανάγκες για τις οποίες θα δημιουργηθεί.

Ποια είναι η διαδικασία;

  • Μας παρουσιάζετε τις ανάγκες που θέλετε να καλύψετε και το σκοπό που θέλετε να πετύχετε.
  • Ερευνούμε τις πιθανές εκδοχές για τη φύση και τον τύπο της εφαρμογής σας, και σας τις παρουσιάζουμε ώστε να επιλέξετε αυτή που σας ταιριάζει.
  • Ξεκινάμε την κατασκευή της εφαρμογής έχοντας ως γνώμονα το ιδανικότερο για εσάς αποτέλεσμα.
  • Μέσω τακτικών συναντήσεων σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη και την πορεία του έργου ώστε να μας ανατροφοδοτείτε με σχόλια και προτάσεις.
  • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής σας παραδίδουμε την εφαρμογή σας και σας παρέχουμε την απαραίτητη εκπαίδευση για να είστε σε θέση να τη χρησιμοποιείτε.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την παράδοση της εφαρμογής είμαστε παρόντες για να σας παρέχουμε υποστήριξη και ενημέρωση όποτε το χρειαστείτε. Επίσης, μπορούμε να εμπλουτίζουμε την εφαρμογή με νέες λειτουργίες και δυνατότητες, καθώς εσείς τη χρησιμοποιείτε.

Η τεχνογνωσία και η εμπειρία που διαθέτουμε μας επιτρέπουν να υλοποιούμε ολοκληρωμένα, σύγχρονα και πλήρως λειτουργικά έργα. Για να πάρετε μια συνολικότερη εικόνα του τι μπορούμε να κάνουμε δείτε τα έργα που έχουμε ήδη ολοκληρώσει στο Portfolio μας.