Κτηνιατρική Σχολή Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Το 2008 η Κτηνιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) ανέθεσε στη Rightclick τη δημιουργία ενός λογισμικού που θα προοριζόταν για να καλύψει τις λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες της σχολής και των δύο αντίστοιχων κλινικών της. Εμείς ανταποκριθήκαμε σε αυτήν πρόκληση και μετά από ένα χρόνο εντατικής εργασίας παραδώσαμε στην Κτηνιατρική Σχολή ένα ολοκληρωμένο, εύχρηστο και ευέλικτο σύστημα διαχείρισης.

Οι ανάγκες της σχολής

Τόσο οι γιατροί και οι καθηγητές, όσο οι φοιτητές και η γραμματεία της σχολής, είχαν ανάγκη από ένα λογισμικό που θα επέτρεπε την οργάνωση, τη συνδιαχείριση και τον συντονισμό του συνόλου των εργασιών τους. Πιο συγκεκριμένα χρειάζονταν:

  • Ένα ψηφιακό περιβάλλον εργασίας για ευκολότερη, ταχύτερη και ασφαλέστερη οργάνωση.
  • Ένα κοινό περιβάλλον εργασίας που να επιτρέπει τον συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ των δύο κλινικών.
  • Ηλεκτρονικά δελτία ιατρικών εξετάσεων για αποτελεσματικότερη και ευκολότερη καταχώρηση δεδομένων.
  • Δυνατότητες ανάλυσης του συνόλου των δεδομένων και εξαγωγής στατιστικών αναφορών (reports).
  • Ένα διαχρονικό λογισμικό διαχείρισης που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βάθος χρόνου χωρίς συνεχείς ανανεώσεις.
  • Κατηγοριοποίηση των χρηστών σε ομάδες με διαφορετικά προνόμια και δικαιώματα χρήσης για την κάθε μία.

Το παραδοτέο έργο

H Rightclick ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία στο απαιτητικό αυτό έργο παραδίδοντας το λογισμικό εντός του αυστηρού χρονικού πλαισίου και δίνοντας επιπλέον λύσεις. Αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα των διαδικτυακών λογισμικών δώσαμε στους χρήστες του λογισμικού τη δυνατότητα:

  • Εύκολης πρόσβασης στο λογισμικό ακόμη και με τη χρήση φυλλομετρητή (web browser).
  • Αποφυγής εγκατάστασης του λογισμικού σε κάθε συσκευή ή υπολογιστή.
  • Συνεργασίας του με όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux, OSX).
  • Κοινής και ταυτόχρονης χρήσης του λογισμικού από όλους τους χρήστες.